Profesionálna montáž a uvedenie do prevádzky

Klimatizácia či tepelné čerpadlo sú technicky pomerne komplikované zariadenia. Na ich správnu montáž, zapojenie a nastavenie je nevyhnutné presne dodržať postup stanovený výrobcom. Inými slovami, nezvládne to hocikto.

Žiaľ, aj v našej praxi sa stretávame s prípadmi, kedy si ľudia klímu či čerpadlo zapájajú a montujú na vlastnú päsť. Ak takýto človek dokonale nepozná správny postup, nie je certifikovaný a spolieha sa výhradne na vlastnú intuíciu, v drvivej väčšine prípadov je iba otázkou času, kedy sa vyskytnú problémy.

Nejde pritom len o neefektívny chod - slabé chladenie, vykurovanie - či vysoké prevádzkové náklady. Ak je zariadenie namontované neodborne, môže dôjsť k jeho nezvratnému poškodeniu, anulovaniu záruky a tým pádom aj vysokej finančnej strate.

Daikin Home C°mfort Expert

Servisní a montážní technici spoločnosti PE.GA.S. sú autorizovaní servisní technici pre značku Daikin. To znamená, že preukázali odbornú kvalifikáciu a sú certifikovaní vykonávať aj komplikované úkony.

Ak chcete, aby boli vaša klíma či čerpadlo namontované a zapojené správne a následne aj bez problémov fungovali, montáž zverte do rúk nám. Iba tak získate záruku bezpečnej a efektívnej prevádzky a plnej životnosti zariadenia. 

Chcete, aby vám vaša klimatizácia či tepelné čerpadlo Daikin spoľahlivo slúžili aj 20 rokov?

Nezanedbávajte pravidelnú údržbu a servis.

Odporúčame vám nechať vaše zariadenie servisovať minimálne raz ročne. Tento úkon zverte do rúk výhradne kvalifikovaným technikom našej spoločnosti. Sme držiteľmi certifikácie priamo od spoločnosti Daikin, poznáme predpísané pracovné postupy a technické špecifikácie klimatizácii a čerpadiel. 

Vždy je efektívnejšie dbať na pravidelný servis, ako volať technika až vtedy, keď sa už niečo pokazí. Odborník totiž dokáže blížiaci sa problém identifikovať a hneď aj odstrániť. Iba pravidelným servisom môžete predísť poruchám, ktoré sa v prípade ignorovania môžu poriadne predražiť.

Profesionálny servis zariadení

Neodporúčame vám vykonávať komplexný servis na vlastnú päsť. Výmena filtrov, chladiacej kvapaliny, kontrola rozvodov a ďalšie úkony si vyžadujú dokonalú znalosť problematiky. Neodborné zásahy môžu viesť k nezvratnému poškodeniu klimatizácie či čerpadla a anulovaniu záruky!

Pamätajte, bezproblémový chod, maximálnu účinnosť a nízke prevádzkové náklady viete zabezpečiť jedine pravidelným servisom. Nezanedbávajte ho.